פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל מתכת וקבלנות משנה
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל מתכת וקבלנות משנה חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
חברת החשמל רכש/ מתן קשת אספקת עמודי מסבך הארכות וזרועות 05.03.17
21.02.17
אספקת עמודי מסבך הארכות וזרועות
מספר מכרז: 102209640
תאריך פרסום: 20 פברואר 2017
מועד הגשה:
05 מרץ 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ מתן קשת
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8185809
דוא''ל matan.keshet@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102209640
אספקת עמודי מסבך הארכות וזרועות
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 04-8185809
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
בדיקה שם חברה בדיקה כותרת מכרז 03.03.17
15.03.16
בדיקה כותרת מכרז
מספר מכרז: 234234233
תאריך פרסום: 02 מרץ 2017
מועד הגשה:
03 מרץ 2017 04:15
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  05 פברואר 2017
בדיקה קישור
שם חברה:  בדיקה שם חברה
ענף: 
מדינה:  בדיקה מדינה
עיר:  בדיקה עיר
טלפון בדיקה טלפון
מספר מכרז: 234234233
בדיקה כותרת מכרז
הגורם הנוגע: בדיקה שם חברה, בדיקה טלפון
בדיקה תאור מכרז
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 244 סט מברגי פיליפס 22.02.17
12.02.17
סט מברגי פיליפס
מספר מכרז: 1000474419
תאריך פרסום: 12 ינואר 2017
מועד הגשה:
22 פברואר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 244
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 08-9222890
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 1000474419
סט מברגי פיליפס
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 08-9222890
מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
חברת החשמל רכש./ דורית דאלי בקר מחז"מ גזר – יח' 30 ומחז"מ אלון תבור יח' 4 – עבודות לצביעת פנים צנרת מי קירור 14.02.17
31.01.17
מחז"מ גזר – יח' 30 ומחז"מ אלון תבור יח' 4 – עבודות לצביעת פנים צנרת מי קירור
מספר מכרז: A 042045970
תאריך פרסום: 31 ינואר 2017
מועד הגשה:
14 פברואר 2017 13:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש./ דורית דאלי בקר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 03-5654749
פקס 03-5654810
דוא''ל dorit.dali-beck@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: A 042045970
מחז"מ גזר – יח' 30 ומחז"מ אלון תבור יח' 4 – עבודות לצביעת פנים צנרת מי קירור
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 03-5654749
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ לירז טנג'י התקשרות לאספקת משטחי דריכה (סבכות) 05.02.17
24.01.17
התקשרות לאספקת משטחי דריכה (סבכות)
מספר מכרז: 102191990
תאריך פרסום: 23 ינואר 2017
מועד הגשה:
05 פברואר 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ לירז טנג'י
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182463
אתר אינטרנט liraz.tangi@iec.co.il
מספר מכרז: 102191990
התקשרות לאספקת משטחי דריכה (סבכות)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182463
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות אספקת ציוד, כלי עבודה וחומרים 17.11.16
26.09.16
אספקת ציוד, כלי עבודה וחומרים
מספר מכרז: 100036075
תאריך פרסום: 26 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
17 נובמבר 2016 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  26 אוקטובר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100036075
אספקת ציוד, כלי עבודה וחומרים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים מכרזים והתקשרויות תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים 17.11.16
26.09.16
תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים
מספר מכרז: 100036193
תאריך פרסום: 26 ספטמבר 2016
מועד הגשה:
17 נובמבר 2016 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  26 אוקטובר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
ענף:  מכרזים והתקשרויות
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל Michrazim@water.gov.il
אתר אינטרנט www.water.gov.il
מספר מכרז: 100036193
תכנון אבטיפוס של מתקן לאיסוף כבל עם סנסור מדידה והספקת 5 מתקנים
הגורם הנוגע: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אבי וקנין עדכון תנאי התקשות - ניקוי וצביעת עגורן פריקת הפחם מס' 3 במזח הפחם בתחה"כ "אורות רבין" (חדרה) 13.07.16
28.06.16
עדכון תנאי התקשות - ניקוי וצביעת עגורן פריקת הפחם מס' 3 במזח הפחם בתחה"כ "אורות רבין" (חדרה)
מספר מכרז: 042042550A
תאריך פרסום: 26 יוני 2016
מועד הגשה:
13 יולי 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אבי וקנין
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373642
דוא''ל uff3a@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042042550A
עדכון תנאי התקשות - ניקוי וצביעת עגורן פריקת הפחם מס' 3 במזח הפחם בתחה"כ "אורות רבין" (חדרה)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373642
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברתהחשמל רכש/ אורנית וינברגר שירות לתיקון תקלות למכונות ריתוך ופלאזמות 06.07.16
28.06.16
שירות לתיקון תקלות למכונות ריתוך ופלאזמות
מספר מכרז: 110012390
תאריך פרסום: 19 יוני 2016
מועד הגשה:
06 יולי 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברתהחשמל
ענף:  רכש/ אורנית וינברגר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 035654995
דוא''ל up102@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 110012390
שירות לתיקון תקלות למכונות ריתוך ופלאזמות
הגורם הנוגע: חברתהחשמל, 035654995
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל לוגיסטיקה ונכסים/ אורנית וינברגר שרותי ציפוי וניקוי מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י 20.06.16
05.06.16
שרותי ציפוי וניקוי מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י
מספר מכרז: 110012330
תאריך פרסום: 02 יוני 2016
מועד הגשה:
20 יוני 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  לוגיסטיקה ונכסים/ אורנית וינברגר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 035654995
דוא''ל up102@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 110012330
שרותי ציפוי וניקוי מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 035654995
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברה לפיתוח - ביתר עלית פנחס גפנר עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר 19.06.16
02.06.16
עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר
מספר מכרז: 2/2016
תאריך פרסום: 02 יוני 2016
מועד הגשה:
19 יוני 2016 12:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברה לפיתוח - ביתר עלית
ענף:  פנחס גפנר
מדינה:  ישראל
עיר:  ביתר עלית
טלפון 02-5889932
דוא''ל pinchasg@betar-illit.muni.il
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 2/2016
עבודות מסגרות, ארונות סעיף וגידור (תוחם גינה) במרחב הציבורי ברחבי העיר
הגורם הנוגע: חברה לפיתוח - ביתר עלית, 02-5889932
ערבות: 30,000 ש"ח. היקף כספי של ביצוע העבודות: 1,500,000ש"ח כולל מע"מ. תקופת הביצוע: 1 שנה, מחתימת ההסכם. ללא סיור קבלנים. קניית מסמכי המכרז במשרדי החברה לפיתוח ביתר עלית, רח' עקיבא 38 ,ביתר עלית, אצל פנחס גפנר 5889932-02 .שאלות הבהרה ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד, עד ל-2016/6/12 לכתובת:pinchasg@betar-illit.muni.il נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ ספיר אפרים שרות בנושא שרות טיפולים תרמיים למתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים שבאתר תחנת הכוח חיפה 15.06.16
29.05.16
שרות בנושא שרות טיפולים תרמיים למתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים שבאתר תחנת הכוח חיפה
מספר מכרז: 110012240
תאריך פרסום: 29 מאי 2016
מועד הגשה:
15 יוני 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ ספיר אפרים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-5654646
דוא''ל efraim.sapir@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 110012240
שרות בנושא שרות טיפולים תרמיים למתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים שבאתר תחנת הכוח חיפה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 03-5654646
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ מתן קשת התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים 22.05.16
06.04.16
התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים
מספר מכרז: 101928710
תאריך פרסום: 05 אפריל 2016
מועד הגשה:
22 מאי 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ מתן קשת
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048186079
דוא''ל matan.keshet@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101928710
התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048186079
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ מתן קשת התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים 22.05.16
13.04.16
התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים
מספר מכרז: 101928710
תאריך פרסום: 05 אפריל 2016
מועד הגשה:
22 מאי 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ מתן קשת
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048186079
דוא''ל matan.keshet@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101928710
התקשרות לאספקת ארונות מניה A400X3 , תעו"ז ובסיסים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048186079
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ מיכאל אטס התקשרות לאספקת דיסקים לחיתוך והשחזה 22.05.16
14.04.16
התקשרות לאספקת דיסקים לחיתוך והשחזה
מספר מכרז: 101940120
תאריך פרסום: 13 אפריל 2016
מועד הגשה:
22 מאי 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ מיכאל אטס
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182221
דוא''ל michael.attas@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101940120
התקשרות לאספקת דיסקים לחיתוך והשחזה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182221
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש / אורנית וינברגר שרות ציפוי, ניקוי והסרת מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י 16.05.16
11.05.16
שרות ציפוי, ניקוי והסרת מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י
מספר מכרז: 110011370
תאריך פרסום: 10 מאי 2016
מועד הגשה:
16 מאי 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / אורנית וינברגר
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 035654995
דוא''ל up102@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 110011370
שרות ציפוי, ניקוי והסרת מתכות עבור בתי מלאכה מרכזיים של חח"י
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 035654995
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
מ.א. שדות נגב רומן תחנות הסעה מפלדה בישובי המועצה 09.05.16
17.04.16
תחנות הסעה מפלדה בישובי המועצה
מספר מכרז: 16/2016
תאריך פרסום: 14 אפריל 2016
מועד הגשה:
09 מאי 2016 15:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מ.א. שדות נגב
ענף:  רומן
מדינה:  ישראל
עיר:  א.ת. שדות נגב
טלפון 08-9938959
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 16/2016
תחנות הסעה מפלדה בישובי המועצה
הגורם הנוגע: מ.א. שדות נגב, 08-9938959
סיור קבלנים 18/4/2016 שעה 10:00 סיווג קבלנים: חברה מוכרת. הקמת תחנות הסעה עם ניסיון של לפחות 5 שנים נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה גב' אורית צלח מכרז פומבי בינלאומי לאספקת מדרגות נוסעים נגררות, עבור רשות שדות התעופה 11.04.16
09.03.16
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת מדרגות נוסעים נגררות, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2014/070/0311/00
תאריך פרסום: 11 פברואר 2016
מועד הגשה:
11 אפריל 2016 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה גב' אורית צלח
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון 03-9750589/581
פקס 03-9721723
דוא''ל orittz@iaa.gov.il
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2014/070/0311/00
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת מדרגות נוסעים נגררות, עבור רשות שדות התעופה
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, 03-9750589/581
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ מתן קשת התקשרות לאספקת כלי עבודה נטענים מתוצרת MAKITA 10.04.16
13.03.16
התקשרות לאספקת כלי עבודה נטענים מתוצרת MAKITA
מספר מכרז: 101864010
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2015
מועד הגשה:
10 אפריל 2016 11:00
מודעת פרסום החברה באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ מתן קשת
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048186079
דוא''ל matan.keshet@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101864010
התקשרות לאספקת כלי עבודה נטענים מתוצרת MAKITA
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048186079
למודעת פרסום החברה באתר החברה לחץ על הקישור
רכבת ישראל בע"מ עו“ד נופר עינב הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי חידוש צביעת קטרים ברכבת ישראל 31.03.16
09.02.16
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי חידוש צביעת קטרים ברכבת ישראל
מספר מכרז: 11542
תאריך פרסום: 04 פברואר 2016
מועד הגשה:
31 מרץ 2016 13:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  28 פברואר 2016
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רכבת ישראל בע"מ
ענף:  עו“ד נופר עינב
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון לא פורסם
דוא''ל nofare@rail.co.il
אתר אינטרנט www.rail.co.il
מספר מכרז: 11542
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי חידוש צביעת קטרים ברכבת ישראל
הגורם הנוגע: רכבת ישראל בע"מ, לא פורסם
הגשת ההצעות עד ליום 31.03.2016 עד השעה 13:00. מפגש מציעים חובה יתקיים ב-21.2.2016 בשעה 10:00. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.2.2016. מפגש מציעים חובה, יתקיים ביום 21 פברואר 2016 בשעה 10:00 במוסך הדיזלים של רכבת ישראל, רחוב המלאכה 13 חוף שמן, חיפה. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי מכרזים שקיות עם פס סגירה 28.03.16
10.03.16
שקיות עם פס סגירה
מספר מכרז: 161724
תאריך פרסום: 09 מרץ 2016
מועד הגשה:
28 מרץ 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6974883
פקס 03-6974666
אתר אינטרנט http://mr.gov.il
מספר מכרז: 161724
שקיות עם פס סגירה
הגורם הנוגע: המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, 03-6974883
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אורנית מורגן כבל פלדה מגלוון 20.03.16
21.02.16
כבל פלדה מגלוון
מספר מכרז: 101869770
תאריך פרסום: 18 פברואר 2016
מועד הגשה:
20 מרץ 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אורנית מורגן
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182418
דוא''ל oranit@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101869770
כבל פלדה מגלוון
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182418
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור
רשות שדות התעופה לוגיסטיקה גב' רבקה בוטרשוילי להתקשרות בחוזה למכירה ופינוי בלאי - רכבים וכלים תפעוליים, ציוד כללי ומסועים של מערכת מיון מזוודות משטח נתב"ג 14.03.16
23.02.16
להתקשרות בחוזה למכירה ופינוי בלאי - רכבים וכלים תפעוליים, ציוד כללי ומסועים של מערכת מיון מזוודות משטח נתב"ג
מספר מכרז: 2015/070/0406/00
תאריך פרסום: 08 פברואר 2016
מועד הגשה:
14 מרץ 2016 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  רשות שדות התעופה
ענף:  לוגיסטיקה גב' רבקה בוטרשוילי
מדינה:  ישראל
עיר:  נתב"ג
טלפון .03-9750583/581
פקס 03-9750384
אתר אינטרנט www.iaa.gov.il
מספר מכרז: 2015/070/0406/00
להתקשרות בחוזה למכירה ופינוי בלאי - רכבים וכלים תפעוליים, ציוד כללי ומסועים של מערכת מיון מזוודות משטח נתב"ג
הגורם הנוגע: רשות שדות התעופה, .03-9750583/581
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת נמלי ישראל מר עפר כץ שירותי מעבדה לבדיקות מטלורגיות ו/או ריתוכים ובדיקות ללא הרס ו/או קורוזיה וסביבה לנמלי הדרום והמפרץ 10.03.16
07.02.16
שירותי מעבדה לבדיקות מטלורגיות ו/או ריתוכים ובדיקות ללא הרס ו/או קורוזיה וסביבה לנמלי הדרום והמפרץ
מספר מכרז: 25/7021/02/15
תאריך פרסום: 04 פברואר 2016
מועד הגשה:
10 מרץ 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת נמלי ישראל
ענף:  מר עפר כץ
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-5657986
פקס 03-5612184
דוא''ל lab@israports.co.il
אתר אינטרנט www.atview.net .
מספר מכרז: 25/7021/02/15
שירותי מעבדה לבדיקות מטלורגיות ו/או ריתוכים ובדיקות ללא הרס ו/או קורוזיה וסביבה לנמלי הדרום והמפרץ
הגורם הנוגע: חברת נמלי ישראל, 03-5657986
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
משרד הבטחון ייצור קפיצים 01.03.16
25.02.16
ייצור קפיצים
מספר מכרז: 1000426190
תאריך פרסום: 25 פברואר 2016
מועד הגשה:
01 מרץ 2016 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975340
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000426190
ייצור קפיצים
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6975340
מכרז לייצור קפיצים מספר מכרז: 1000426190 משרד מפרסם: משרד הביטחון תחום: חומרים ורכיבים לתעשייה מועד הגשה אחרון 01.03.2016 תאריך עדכון אחרון 25.02.2016 תוקף מכרז תאריך פרסום 25.02.2016 סטטוס חדש מספר: 1000426190 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת www.online.mod.gov.il תנאים להשתתפות במכרז: להיות ספק מוכר של משרד הביטחון תשלום שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
עיריית גבעת שמואל אספקה והתקנת גדרות בגבעת שמואל 29.02.16
16.02.16
אספקה והתקנת גדרות בגבעת שמואל
מספר מכרז: 2/2016
תאריך פרסום: 15 פברואר 2016
מועד הגשה:
29 פברואר 2016 15:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית גבעת שמואל
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  גבעת שמואל
טלפון 03-5319282
אתר אינטרנט www.mashcal.co.il
מספר מכרז: 2/2016
אספקה והתקנת גדרות בגבעת שמואל
הגורם הנוגע: עיריית גבעת שמואל, 03-5319282
לא יתקיים סיור קבלנים. נוסח מלא של כל מכרז נמצא לעיון ברשות המקומית המפרסמת. מסמכי ומפרטי המכרזים ניתן לרכוש ברשות המקומית בסכומים הנקובים בטבלה. נוסח הפרסום-באחריות הרשות המקומית המפרסמת. למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור.
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר מכרזים אספקת כלי עבודה מסוגים שונים 29.02.16
17.01.16
אספקת כלי עבודה מסוגים שונים
מספר מכרז: 2/2016
תאריך פרסום: 14 ינואר 2016
מועד הגשה:
29 פברואר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 2/2016
אספקת כלי עבודה מסוגים שונים
הגורם הנוגע: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ אבי וקנין פרויקט הפחתת פליטות יח' 6 - עבודות חיתוך וריתוך חוזק ואטימה באתר תחנות הכוח"אורות רבין" (חדרה) 17.02.16
01.02.16
פרויקט הפחתת פליטות יח' 6 - עבודות חיתוך וריתוך חוזק ואטימה באתר תחנות הכוח"אורות רבין" (חדרה)
מספר מכרז: 042043540A
תאריך פרסום: 31 ינואר 2016
מועד הגשה:
17 פברואר 2016 13:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אבי וקנין
מדינה:  ישראל
עיר:  תל-אביב
טלפון 036373642
דוא''ל uff3a@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 042043540A
פרויקט הפחתת פליטות יח' 6 - עבודות חיתוך וריתוך חוזק ואטימה באתר תחנות הכוח"אורות רבין" (חדרה)
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373642
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור.
חברת החשמל רכש/ אביהו הראל ייצור ואספקת מבנה פלדה - תגמיר בתחנות שונות 17.02.16
08.02.16
ייצור ואספקת מבנה פלדה - תגמיר בתחנות שונות
מספר מכרז: 04203360A
תאריך פרסום: 07 פברואר 2016
מועד הגשה:
17 פברואר 2016 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ אביהו הראל
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 036373599
דוא''ל avihuh@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 04203360A
ייצור ואספקת מבנה פלדה - תגמיר בתחנות שונות
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 036373599
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש/ ברנרד עמדור התקשרות לרכישת ארונות תקשורת לתחנות משנה וכל צרכי קשר ואלקטרוניקה 14.02.16
17.01.16
התקשרות לרכישת ארונות תקשורת לתחנות משנה וכל צרכי קשר ואלקטרוניקה
מספר מכרז: 101872220
תאריך פרסום: 14 ינואר 2016
מועד הגשה:
14 פברואר 2016 11:00
מודעת פרסום המכרז באתר החברה
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ ברנרד עמדור
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048182423
דוא''ל amdor_b@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 101872220
התקשרות לרכישת ארונות תקשורת לתחנות משנה וכל צרכי קשר ואלקטרוניקה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048182423
למודעת פרסום המכרז באתר החברה לחץ על הקישור.

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי הפועל לקידומו בישראל. האיגוד מונה עסקים וארגונים החברים בו באופן ישיר, וחברות עסקיות המאוגדות בעקיפין; יבואנים, סיטונאים, חברות מסחר ושירותים, וכן יצרנים ויצואנים.האיגוד מסיע במתן שירותים בינלאומיים, משפטיים ועסקיים.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי הפועל לקידומו בישראל.האיגוד מסייע במתן שירותים בינלאומיים, משפטיים ועסקיים.
עומדת בחזית הכלכלה הישראלית, כוח מוביל במשק ובתעשייה כמובן בזירה הלאומית ובזירה הביהלאומית
מטרותיו העיקריות הן: עידוד והידוק קשרים ושיתופי פעולה בשווקים קיימים, סיוע במציאה וחדירה לשווקים חדשים, הדרכה ועזרה ליצואני
המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ועל ביצועה.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2021