פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל מתכת וקבלנות משנה
 
מכרזים והזדמנויות עסקיות
פורטל מתכת וקבלנות משנה חיפוש עסקים בישראל
דגל ישראל חפש במדינה אחרת
לפי תחום לפי תחום משנה לפי ישוב
מכרזים והזדמנויות עסקיות
גוף מפרסם ענף כותרת מועד הגשה
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 243 דבק אנאירובי 03.01.18
07.12.17
דבק אנאירובי
מספר מכרז: 1000520881
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
03 ינואר 2018 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 243
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-9574598
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520881
דבק אנאירובי
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-9574598
מספר מכרז: 1000520881 דבק אנאירובי הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 243, טלפון: 03-9574598 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית 01.01.18
17.12.17
גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית
מספר מכרז: 1000520827
תאריך פרסום: 17 דצמבר 2017
מועד הגשה:
01 ינואר 2018 16:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6977058
אתר אינטרנט ://www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520827
גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6977058
מספר מכרז: 1000520827 מכרז דינמי לאספקת שירותי גריסה לפסולת חשמלית ואלקטרונית עבור צה"ל הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 481, טלפון: 03-6977058 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר B36 שמן 2640 באריזת פח 4 קג 28.12.17
17.12.17
שמן 2640 באריזת פח 4 קג
מספר מכרז: 1000520669
תאריך פרסום: 13 דצמבר 2017
מועד הגשה:
28 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר B36
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6976451
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520669
שמן 2640 באריזת פח 4 קג
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6976451
מספר מכרז: 1000520669 שמן 2640 באריזת פח 4 ק"ג הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר B36, טלפון: 03-6976451 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 352 לוח אלומניום בציפוי אנודייז להדפסת שלטים 27.12.17
30.11.17
לוח אלומניום בציפוי אנודייז להדפסת שלטים
מספר מכרז: 1000516343
תאריך פרסום: 27 נובמבר 2017
מועד הגשה:
27 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 352
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6977309
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000516343
לוח אלומניום בציפוי אנודייז להדפסת שלטים
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6977309
מספר מכרז: 1000516343 הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 352, טלפון: 03-6977309 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר
משהב"ט קבוצת רכש מספר 421 מסור דיסק תת-מימי 25.12.17
10.12.17
מסור דיסק תת-מימי
מספר מכרז: 1000520372
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
25 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משהב"ט
ענף:  קבוצת רכש מספר 421
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6976149
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520372
מסור דיסק תת-מימי
הגורם הנוגע: משהב"ט, 03-6976149
מספר מכרז: 1000520372 הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 421, טלפון: 03-6976149 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 431 ייצור צינור למשאבה הדראולית(עיבוד שבבי) 25.12.17
17.12.17
ייצור צינור למשאבה הדראולית(עיבוד שבבי)
מספר מכרז: 1000521832
תאריך פרסום: 13 דצמבר 2017
מועד הגשה:
25 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 431
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 04-8575328
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il/
מספר מכרז: 1000521832
ייצור צינור למשאבה הדראולית(עיבוד שבבי)
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 04-8575328
מספר מכרז: 1000521832 ייצור צינור למשאבה הדראולית(עיבוד שבבי) הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 431, טלפון: 04-8575328 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
חברת החשמל רכש/ דותן רוטמן התקשרות לאספקת שמנים וחומרי סיכה 24.12.17
26.11.17
התקשרות לאספקת שמנים וחומרי סיכה
מספר מכרז: 102395580
תאריך פרסום: 23 נובמבר 2017
מועד הגשה:
24 דצמבר 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש/ דותן רוטמן
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 076-8633095
דוא''ל rotman.dotan@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102395580
התקשרות לאספקת שמנים וחומרי סיכה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 076-8633095
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 243 שקית פלסטיק 19.12.17
30.11.17
שקית פלסטיק
מספר מכרז: 1000519743
תאריך פרסום: 29 נובמבר 2017
מועד הגשה:
19 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 243
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-9574598
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000519743
שקית פלסטיק
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-9574598
הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 243, טלפון: 03-9574598 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משהב"ט קבוצת רכש מספר 431 עיבוד שבבי-ייצור גלגל שיניים על פי שרטוט 18.12.17
07.12.17
עיבוד שבבי-ייצור גלגל שיניים על פי שרטוט
מספר מכרז: 1000520999
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
18 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משהב"ט
ענף:  קבוצת רכש מספר 431
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 04-8575328
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520999
עיבוד שבבי-ייצור גלגל שיניים על פי שרטוט
הגורם הנוגע: משהב"ט, 04-8575328
מספר מכרז: 1000520999 עיבוד שבבי-ייצור גלגל שיניים על פי שרטוט הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 431, טלפון: 04-8575328 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 147 מכרז לרכש מיני מחרטה CNC משולבת כרסומת 14.12.17
30.11.17
מכרז לרכש מיני מחרטה CNC משולבת כרסומת
מספר מכרז: 1000519019
תאריך פרסום: 27 נובמבר 2017
מועד הגשה:
14 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 147
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6976356
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000519019
מכרז לרכש מיני מחרטה CNC משולבת כרסומת
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6976356
הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 147, טלפון: 03-6976356 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 355 מכונת פנטוגרף לייזר 14.12.17
30.11.17
מכונת פנטוגרף לייזר
מספר מכרז: 1000518565
תאריך פרסום: 27 נובמבר 2017
מועד הגשה:
14 דצמבר 2017 00:00
למודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 355
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6977303
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000518565
מכונת פנטוגרף לייזר
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6977303
מספר מכרז: 1000518565 הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 355, טלפון: 03-6977303 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
מקורות חברת מים בע"מ רכש/ סיגל מלכי אספקת שמנים 11.12.17
20.11.17
אספקת שמנים
מספר מכרז: ר- 22/2017
תאריך פרסום: 19 נובמבר 2017
מועד הגשה:
11 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  מקורות חברת מים בע"מ
ענף:  רכש/ סיגל מלכי
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6230530
פקס 03-6230870
דוא''ל Smalchi@mekorot.co.il
אתר אינטרנט http://www.mekorot.co.il
מספר מכרז: ר- 22/2017
אספקת שמנים
הגורם הנוגע: מקורות חברת מים בע"מ, 03-6230530
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 432 דבק RTV 11.12.17
07.12.17
דבק RTV
מספר מכרז: 1000520670
תאריך פרסום: 06 דצמבר 2017
מועד הגשה:
11 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 432
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 04-8575017
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000520670
דבק RTV
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 04-8575017
מספר מכרז: 1000520670 דבק RTV הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 432, טלפון: 04-8575017 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
שירות התעסוקה גב' רחל אשכנזי ארונות תקשורת ומערכת נעילה מרכזית 06.12.17
02.11.17
ארונות תקשורת ומערכת נעילה מרכזית
מספר מכרז: 16-17
תאריך פרסום: 02 נובמבר 2017
מועד הגשה:
06 דצמבר 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  שירות התעסוקה
ענף:  גב' רחל אשכנזי
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 050-6230620
דוא''ל Tender_IT@ies.gov.il
אתר אינטרנט www.taasuka.gov.il
מספר מכרז: 16-17
ארונות תקשורת ומערכת נעילה מרכזית
הגורם הנוגע: שירות התעסוקה, 050-6230620
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 351 מוצרי איטום, בידוד ודבקים 04.12.17
08.11.17
מוצרי איטום, בידוד ודבקים
מספר מכרז: 1000504244
תאריך פרסום: 06 נובמבר 2017
מועד הגשה:
04 דצמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 351
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6976395
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000504244
מוצרי איטום, בידוד ודבקים
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6976395
מספר מכרז: 1000504244 מכרז מוביל למוצרי איטום, בידוד ודבקים לכלל זרועות צה"ל הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 351, טלפון: 03-6976395 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
עיריית אשדוד למתן שירותי תכנון שלד מבנה לאצטדיון הכדורגל 30.11.17
06.11.17
למתן שירותי תכנון שלד מבנה לאצטדיון הכדורגל
מספר מכרז: 211.17
תאריך פרסום: 02 נובמבר 2017
מועד הגשה:
30 נובמבר 2017 13:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  עיריית אשדוד
ענף: 
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון לא פורסם
אתר אינטרנט www.ashdod.muni.il
מספר מכרז: 211.17
למתן שירותי תכנון שלד מבנה לאצטדיון הכדורגל
הגורם הנוגע: עיריית אשדוד, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 370 ייצור ואספקת שקי פקל עמידים במים 23.11.17
08.11.17
ייצור ואספקת שקי פקל עמידים במים
מספר מכרז: 1000515547
תאריך פרסום: 06 נובמבר 2017
מועד הגשה:
23 נובמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 370
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6977117
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000515547
ייצור ואספקת שקי פקל עמידים במים
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 03-6977117
ייצור ואספקת שקי פק"ל עמידים במים הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 370, טלפון: 03-6977117 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הבטחון קבוצת רכש מספר 431 עיבוד שבבי, ייצור בסיס 20.11.17
08.11.17
עיבוד שבבי, ייצור בסיס
מספר מכרז: 1000516002
תאריך פרסום: 05 נובמבר 2017
מועד הגשה:
20 נובמבר 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הבטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 431
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 04-8575328
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000516002
עיבוד שבבי, ייצור בסיס
הגורם הנוגע: משרד הבטחון, 04-8575328
הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 431, טלפון: 04-8575328 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 244 פין נעילה, אום למתאם ואום הידוק לחיים 20.11.17
22.10.17
פין נעילה, אום למתאם ואום הידוק לחיים
מספר מכרז: 1000513522
תאריך פרסום: 19 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
20 נובמבר 2017 00:00
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 244
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 08-9222890
אתר אינטרנט www.jobiz.gov.il
מספר מכרז: 1000513522
פין נעילה, אום למתאם ואום הידוק לחיים
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 08-9222890
מספר מכרז: 1000513522 הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 244, טלפון: 08-9222890 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
בנק ישראל רכש/ אשרף חורי לרכישת ציוד מטבח וחדר אוכל ותחזוקתו 16.11.17
03.10.17
לרכישת ציוד מטבח וחדר אוכל ותחזוקתו
מספר מכרז: 33/17
תאריך פרסום: 28 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
16 נובמבר 2017 12:00
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה:  26 אוקטובר 2017
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  בנק ישראל
ענף:  רכש/ אשרף חורי
מדינה:  ישראל
עיר:  ירושלים
טלפון 02-6552168
פקס 02-6669002
דוא''ל tenders@boi.org.il
אתר אינטרנט www.bankisrael.org.il
מספר מכרז: 33/17
לרכישת ציוד מטבח וחדר אוכל ותחזוקתו
הגורם הנוגע: בנק ישראל, 02-6552168
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משהב"ט יחידת המכירות רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם 06.11.17
22.10.17
רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם
מספר מכרז: 40004684
תאריך פרסום: 19 אוקטובר 2017
מועד הגשה:
06 נובמבר 2017 10:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משהב"ט
ענף:  יחידת המכירות
מדינה:  ישראל
עיר:  צריפין
טלפון לא פורסם
דוא''ל sibat_sales@mod.gov.il
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 40004684
רכישה פינוי וגריטה של חלקי מטוסים/מסוקים/מנועים וחלקי מערומים שונים מבסיס ח"א חצרחם
הגורם הנוגע: משהב"ט, לא פורסם
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש התקשרות לאספקת שירותי גלוון, צביעה והרכבה 22.10.17
17.09.17
התקשרות לאספקת שירותי גלוון, צביעה והרכבה
מספר מכרז: 102333420
תאריך פרסום: 14 ספטמבר 2017
מועד הגשה:
22 אוקטובר 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 076-8633095
דוא''ל rotman.dotan@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102333420
התקשרות לאספקת שירותי גלוון, צביעה והרכבה
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 076-8633095
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש מכירת שאריות כבלי נחושת 161 קו"א מצופה עופרת בקטעים ותופי ברזל 13.08.17
30.07.17
מכירת שאריות כבלי נחושת 161 קו"א מצופה עופרת בקטעים ותופי ברזל
מספר מכרז: 102324800
תאריך פרסום: 30 יולי 2017
מועד הגשה:
13 אוגוסט 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון 0768634648
דוא''ל mina_v@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז: 102324800
מכירת שאריות כבלי נחושת 161 קו"א מצופה עופרת בקטעים ותופי ברזל
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 0768634648
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 243 גריטת חלקי נשק פסולים 03.08.17
19.07.17
גריטת חלקי נשק פסולים
מספר מכרז: 1000500592
תאריך פרסום: 16 יולי 2017
מועד הגשה:
03 אוגוסט 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 243
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-9574598
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000500592
גריטת חלקי נשק פסולים
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-9574598
מספר מכרז: 1000500592 גריטת חלקי נשק פסולים הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 243, טלפון: 03-9574598 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
משרד הביטחון קבוצת רכש מספר 161 רכש קשיחים למטוס מסוג FTI 27.07.17
19.07.17
רכש קשיחים למטוס מסוג FTI
מספר מכרז: 1000500594
תאריך פרסום: 16 יולי 2017
מועד הגשה:
27 יולי 2017 00:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  משרד הביטחון
ענף:  קבוצת רכש מספר 161
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6975896
אתר אינטרנט www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000500594
רכש קשיחים למטוס מסוג FTI
הגורם הנוגע: משרד הביטחון, 03-6975896
מספר מכרז: 1000500594 רכש קשיחים למטוס מסוג FTI הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 161, טלפון: 03-6975896 מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
עיריית אשדוד מכרזים פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב 20.07.17
29.06.17
פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב
מספר מכרז: 31/2017
תאריך פרסום: 29 יוני 2017
מועד הגשה:
20 יולי 2017 13:00
למודעת פרסום החברה באתר העירייה
שם חברה:  עיריית אשדוד
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  אשדוד
טלפון 08-8545043
אתר אינטרנט www.ashdod.muni.il
מספר מכרז: 31/2017
פינוי, אחסון ודחיסה של גרוטאות רכב
הגורם הנוגע: עיריית אשדוד, 08-8545043
למודעת פרסום החברה באתר העירייה לחץ על הקישור
משהב"ט קבוצת רכש מספר 123 עיבוד שבבי 11.07.17
10.07.17
עיבוד שבבי
מספר מכרז: 1000500154
תאריך פרסום: 09 יולי 2017
מועד הגשה:
11 יולי 2017 00:00
מודעות מכרזי משהב"ט
שם חברה:  משהב"ט
ענף:  קבוצת רכש מספר 123
מדינה:  ישראל
עיר:  תל אביב
טלפון 03-6976219
אתר אינטרנט http://www.online.mod.gov.il
מספר מכרז: 1000500154
עיבוד שבבי
הגורם הנוגע: משהב"ט, 03-6976219
מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx תנאים להשתתפות במכרז: - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט. - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט. - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון. - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום. - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה. - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00 - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל. - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.
שירות בתי הסוהר ארגון כליאה לאומי מכרזים לקיחת מידות והרכבת מוצרי מתכת / מסגרות במתקני שב"ס, מ"י ולקוחות חיצוניים 05.06.17
01.05.17
לקיחת מידות והרכבת מוצרי מתכת / מסגרות במתקני שב"ס, מ"י ולקוחות חיצוניים
מספר מכרז: 9/2017
תאריך פרסום: 27 אפריל 2017
מועד הגשה:
05 יוני 2017 12:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  שירות בתי הסוהר ארגון כליאה לאומי
ענף:  מכרזים
מדינה:  ישראל
עיר:  רמלה
טלפון 08-9776559
דוא''ל AlmogS@ips.gov.il
אתר אינטרנט www.mr.gov.il
מספר מכרז: 9/2017
לקיחת מידות והרכבת מוצרי מתכת / מסגרות במתקני שב"ס, מ"י ולקוחות חיצוניים
הגורם הנוגע: שירות בתי הסוהר ארגון כליאה לאומי, 08-9776559
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל רכש / מתן קשת התקשרות לאספקת עמודי זווית, הארכות והגבהות 04.06.17
03.05.17
התקשרות לאספקת עמודי זווית, הארכות והגבהות
מספר מכרז: 102215270
תאריך פרסום: 27 אפריל 2017
מועד הגשה:
04 יוני 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  רכש / מתן קשת
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 04-8185809
אתר אינטרנט matan.keshet@iec.co.il
מספר מכרז: 102215270
התקשרות לאספקת עמודי זווית, הארכות והגבהות
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 04-8185809
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור
חברת החשמל דימה לויט / רכש התקשרות לאספקת לוחות פלדה שחורים ומגולוונים 19.03.17
06.02.17
התקשרות לאספקת לוחות פלדה שחורים ומגולוונים
מספר מכרז:
תאריך פרסום: 06 פברואר 2017
מועד הגשה:
19 מרץ 2017 11:00
מודעת פרסום המכרז
שם חברה:  חברת החשמל
ענף:  דימה לויט / רכש
מדינה:  ישראל
עיר:  חיפה
טלפון 048183298
דוא''ל levitd@iec.co.il
אתר אינטרנט www.iec.co.il
מספר מכרז:
התקשרות לאספקת לוחות פלדה שחורים ומגולוונים
הגורם הנוגע: חברת החשמל, 048183298
למודעת פרסום המכרז לחץ על הקישור

שימושון
אתרים שימושיים עבורך
ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי הפועל לקידומו בישראל. האיגוד מונה עסקים וארגונים החברים בו באופן ישיר, וחברות עסקיות המאוגדות בעקיפין; יבואנים, סיטונאים, חברות מסחר ושירותים, וכן יצרנים ויצואנים.האיגוד מסיע במתן שירותים בינלאומיים, משפטיים ועסקיים.
המרכז לתערוכות ואירועים, המציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ואיכות לכל ענף התערוכות, האירועים והכנסים.
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
המוסד עוסק בקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה
ארגון הגג של המגזר העסקי החופשי הפועל לקידומו בישראל.האיגוד מסייע במתן שירותים בינלאומיים, משפטיים ועסקיים.
עומדת בחזית הכלכלה הישראלית, כוח מוביל במשק ובתעשייה כמובן בזירה הלאומית ובזירה הביהלאומית
מטרותיו העיקריות הן: עידוד והידוק קשרים ושיתופי פעולה בשווקים קיימים, סיוע במציאה וחדירה לשווקים חדשים, הדרכה ועזרה ליצואני
המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ועל ביצועה.
הפורטל מקשר למשרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה, שימושון, טפסים ושרותים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2021